หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่อง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้แก่คณาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ และวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน จังหวัดชุมพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่อง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้แก่คณาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ และวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน จังหวัดชุมพร

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-07-10 14:18:26

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่อง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้แก่คณาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ และวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 1 อาคาร 81 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

***สมัครเรียนสอบถาม อาจารย์โอ๋ อาจารย์พงษ์***

>>> 063-878-8208 <<<

>>> 062-491-3343 <<<

Binder1.pdf