หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > "หนึ่งใน...คณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครปฐม"
"หนึ่งใน...คณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครปฐม"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-08-13 05:49:04

"หนึ่งใน...คณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครปฐม"

ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมายให้ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ดร.ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2565 - 2570 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

Binder29.pdf