หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่
โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-01-17 02:35:08

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการลงพื้นที่แนะแนวนักเรียนภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่ โดยทีมกิจการนักศึกษา ร่วมกับตัวแทนอาจารย์จากแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง ณ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จังหวัดนครปฐม


22.pdf