หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กิจกรรม พุธ Talk พูดคุยให้คำแนะนำนักศึกษาใหม่ 2565
กิจกรรม พุธ Talk พูดคุยให้คำแนะนำนักศึกษาใหม่ 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-01-17 02:29:00

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม พุธ Talk ให้กับน้องๆ ปี 65 สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในรอบ Portfolio เพื่อแนะแนวทางการสอบ และซักซ้อมแนวทางการสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

19.pdf