หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมกลุ่มการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 1
การประชุมกลุ่มการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-01-17 02:25:49

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นางสาวชุลีกร บุญถนอม หัวหน้าสำนักงาน เป็นประธานการประชุมกลุ่มการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 1 หัวข้อ การจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพในยุค COVID ร่วมกับเจ้าหน้าที่วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ณ ห้องประชุมวิชาการ และในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

16.pdf