หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมแนวทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล วิทยาเขตนครปฐม ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี และศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
การประชุมแนวทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล วิทยาเขตนครปฐม ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี และศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-01-17 02:18:22

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมแนวทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล วิทยาเขตนครปฐม ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี และศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยประชุมร่วมกับผู้บริหาร และคณาจารย์วิทยาลัย ณ ห้องประชุมวิชาการ และในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

12.pdf