หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมการติดตามการดำเนินงานของศูนย์ชลบุรี
การประชุมการติดตามการดำเนินงานของศูนย์ชลบุรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-01-17 02:17:03

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุมการติดตามการดำเนินงานของศูนย์ชลบุรี ร่วมกับ ทีมอาจารย์ประจำวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี

11.pdf