หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนา/ ปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนา/ ปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-01-17 02:15:50

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนา/ ปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับบุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์

10_compressed.pdf