หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนร่วมหารือการทำ MOU กับ ดร.ชุมพล สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท B.S Express จำกัด
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนร่วมหารือการทำ MOU กับ ดร.ชุมพล สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท B.S Express จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-01-17 02:14:30

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ไกรวิทย์ สินธุคำมูล ประธานโครงการภาคพิเศษและโครงการความร่วมมือ เข้าพบ ดร.ชุมพล สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท B.S Express จำกัด เพื่อหารือการทำ MOU เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ สถานีขนส่งสินค้า พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

9.pdf