หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมเตรียมความพร้อมสัมภาษณ์นักศึกษา Dek65 ครั้งที่ 1
การประชุมเตรียมความพร้อมสัมภาษณ์นักศึกษา Dek65 ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-01-17 02:13:07

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสัมภาษณ์นักศึกษา Dek65 ครั้งที่ 1 ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ ห้องประชุมวิชาการ ชั้น 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

8_compressed.pdf