หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การแข่งขัน pitching the third Sustainability Hackathon 2021 “Finish the unfinished“
การแข่งขัน pitching the third Sustainability Hackathon 2021 “Finish the unfinished“

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-01-17 02:11:01

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์พิชญ์พิสุทธิ์ ทิศอาจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) นำนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ คว้ารางวัล Zerprized Prize ในการเข้าร่วมการแข่งขัน pitching the third Sustainability Hackathon 2021 “Finish the unfinished“ ณ สถาบัน Asian Institute of Technology (AIT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาร่วมระดมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมแห่งความยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหา UN SDGs และฝึกนำเสนอในเวทีระดับนานาชาติ ซึ่งในทีมประกอบไปด้วย นายปริญญา คามุดปอพาน นายกิตติพงษ์ นาน้ำเชี่ยว และนายพีรวิชญ์ จินานุสรณ์

7.pdf