หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-01-17 02:08:02

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ดร.สุดารัตน์  พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี คุณเสาวนีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานในการประชุม ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet


4.pdf