หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านวิชาการวิทยาเขตนครปฐม
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านวิชาการวิทยาเขตนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-01-17 02:03:40

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านวิชาการวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วย อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกนิเทศศาสตร์ และในรูปแบบออนไลน์


2_compressed.pdf