หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กิจกรรมการบรรยายพิเศษ พูดคุยให้คำแนะนำนักศึกษาใหม่ 2565
กิจกรรมการบรรยายพิเศษ พูดคุยให้คำแนะนำนักศึกษาใหม่ 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-10-14 21:36:27

วันที่ 26 กันยายน 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมโดย ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณาจารย์ตัวแทนแต่ละสาขา ร่วมจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ พูดคุยให้คำแนะนำนักศึกษาใหม่ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM 

messageImage_1633540125886.pdf