หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-10-14 19:39:28

วันที่ 8 กันยายน 2564 ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet8.pdf