หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.เจตน์สกฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.เจตน์สกฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-10-14 18:28:53

วันที่ 7 กันยายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณาจารย์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ผศ.ดร.เจตน์สกฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


281807.pdf