หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ.2565
การประชุมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-10-14 18:26:14

วันที่ 3 กันยายน 2564 ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3.2.pdf