หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การหารือ เรื่องการจัดทำหลักสูตรทางไกลในด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรทางไกลร่วม
การหารือ เรื่องการจัดทำหลักสูตรทางไกลในด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรทางไกลร่วม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-10-14 18:23:16

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ผู้บริหารจากวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้าร่วมหารือ เรื่องการจัดทำหลักสูตรทางไกลในด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรทางไกลร่วมกับ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทีมผู้บริหารวิทยาลัย และหัวหน้าสาขา (ระบบการศึกษาทางไกล) ณ ห้องประชุมคณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


Binder26.pdf