หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การพูดคุยให้คำแนะนำนักศึกษาใหม่ 2565 อย่างเป็นกันเองในการทำ Portfolio ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
การพูดคุยให้คำแนะนำนักศึกษาใหม่ 2565 อย่างเป็นกันเองในการทำ Portfolio ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-10-14 18:05:26

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี พูดคุยให้คำแนะนำนักศึกษาใหม่ 2565 อย่างเป็นกันเองในการทำ Portfolio ผ่านระบบออนไลน์ Zoom


Binder1.pdf