หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับ Lazada Thailand จัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เข้าร่วมโครงการ ในการดูแลกิจการของผู้ประกอบการ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับ Lazada Thailand จัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เข้าร่วมโครงการ ในการดูแลกิจการของผู้ประกอบการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-09-09 13:06:06

วันที่ 21 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับ Lazada Thailand จัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เข้าร่วมโครงการ ในการดูแลกิจการของผู้ประกอบการ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Dingtalk

Binder1.pdf