หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 6/2564
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 6/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-09-09 13:04:24

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 อาจารย์ ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 6/2564 ร่วมกับคณะผู้บริหาร ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

Binder1.pdf