หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุม เรื่อง แนวทางการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
การประชุม เรื่อง แนวทางการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-09-09 13:00:36

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม เรื่อง แนวทางการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับอาจารย์หัวหน้าสาขา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ google meet


Binder1.pdf