หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์ สาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 พร้อมทดสอบปฏิบัติ
การฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์ สาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 พร้อมทดสอบปฏิบัติ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-09-09 12:59:08

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 จังหวัดนครปฐม เชิญอาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์ สาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 พร้อมทดสอบปฏิบัติ

Binder1.pdf