หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > จัด Homeroom นักศึกษา เรื่องการขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50 %
จัด Homeroom นักศึกษา เรื่องการขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50 %

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-09-09 12:56:45

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 อาจารย์ ศิริอร สนองค์ หัวหน้าแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ร่วมกับคณาจารย์ในแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวีจัด Homeroom นักศึกษา เรื่องการขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50 % ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet


Binder1.pdf