หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัด Homeroom นักศึกษา เรื่องการขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50 %
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัด Homeroom นักศึกษา เรื่องการขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50 %

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-09-09 12:53:32

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 อาจารย์อัญชลี หิรัญแพทย์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมกับคณาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัด Homeroom นักศึกษา เรื่องการขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50 % ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Binder1.pdf