หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กิจกรรม Chitchat Meeting
กิจกรรม Chitchat Meeting

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-09-09 11:24:43

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) นำทีมโดย อาจารย์มาธุสร แข็งขัน หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) จัดกิจกรรม Chitchat Meeting ครบรอบ 1 เดือน รุ่นที่ 1 พบป่ะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอน ระหว่างนักศึกษา เพื่อนร่วมรุ่น และอาจารย์ประจำสาขาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายร่วมกัน และได้รับเกียรติจาก ดร.บัญยง พูลทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มาร่วมพูดคุยในหัวข้อ “วิถีเรียนทางไกลในยุค New Normal” ผ่านรูปแบบออนไลน์  


messageImage_1630515861508.pdf