หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การร่วมพูดคุยและให้คำแนะนำนักศึกษาใหม่ 2565 รอบ Portfolio
การร่วมพูดคุยและให้คำแนะนำนักศึกษาใหม่ 2565 รอบ Portfolio

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-09-09 11:22:07

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ร่วมพูดคุยและให้คำแนะนำนักศึกษาใหม่ 2565 รอบ Portfolio ในเรื่อง วิธีการจัดทำ Portfolio อย่างไรให้น่าสนใจ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

Binder1.pdf