หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ในหัวข้อเรื่อง การปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ภายใต้โครงการเรียนรู้ในสถานการณ์ WORK-INTEGRATED LEARNING (WIL)
การบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ในหัวข้อเรื่อง การปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ภายใต้โครงการเรียนรู้ในสถานการณ์ WORK-INTEGRATED LEARNING (WIL)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-09-09 11:05:59

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 อาจารย์ธนวัฒน์ วิเศษสินธุ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ร่วมกับ คุณอนุสรณ์ บุญสง่า ตำแหน่ง ผู้จัดการคลัง บริษัท BS. Express บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ในหัวข้อเรื่อง การปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ภายใต้โครงการเรียนรู้ในสถานการณ์ WORK-INTEGRATED LEARNING (WIL) ผ่านระบบออนไลน์ google meet 

messageImage_1628649023687.pdf