หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ดร.บัญยง พูลทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช ที่เข้ารับตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ดร.บัญยง พูลทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช ที่เข้ารับตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-09-09 09:57:24

ดร.บัญยง พูลทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช ที่เข้ารับตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ อาคารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

266620.pdf