หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัยและบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2565
การประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัยและบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-09-09 09:53:38

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 อาจารย์ พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัยและบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2565 และ ทุน Fundamental Fund 2566 ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับคณาจารย์ประจำวิทยาลัย ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet


Binder1.pdf