หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > งานรดน้ำ และสวดอภิธรรมศพ อาจารย์จัตตุรงค์ เพลินหัด อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการการขนส่ง
งานรดน้ำ และสวดอภิธรรมศพ อาจารย์จัตตุรงค์ เพลินหัด อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการการขนส่ง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-08-11 14:29:48

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ร่วมงานรดน้ำ และสวดอภิธรรมศพ อาจารย์จัตตุรงค์ เพลินหัด อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการการขนส่ง ณ วัดแสนสุข (ศาลา 3) เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

Binder15.pdf