หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 5/2564
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 5/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-08-11 14:28:46

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 อาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 5/2564 ร่วมกับคณะผู้บริหาร ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

Binder13.pdf