หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเข้ารับการฉีดวัคซีน
บรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเข้ารับการฉีดวัคซีน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-08-11 14:26:06

บรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเข้ารับการฉีดวัคซีน AstraZeneca ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564 ณ สกายฮอล์ ชั้น 3 เซ็นทรัล ลาดพร้าว

Binder6.pdf