หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 4/2564
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 4/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-08-11 14:24:50

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 อาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 4/2564 ร่วมกับคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมชั้น 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


Binder4.pdf