หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการสู่การเป็นสมารท์ SME และโกลบอล SME
การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการสู่การเป็นสมารท์ SME และโกลบอล SME

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-07-12 03:25:06

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 อาจารย์ปิติพจน์ แซ่เล็ก อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการสู่การเป็นสมารท์ SME และโกลบอล SME สมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย รุ่นที่ 366 จังหวัดอุดรธานี ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่การเป็นสมาร์ท SME และโกลบอล SME ณ เจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

Binder1.pdf