หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การจัดอบรมตัวแทนออกของ "Shipping" ร่วมกับ สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย
การจัดอบรมตัวแทนออกของ "Shipping" ร่วมกับ สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-07-12 03:20:17

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดอบรมตัวแทนออกของ "Shipping" ร่วมกับ สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย หัวข้อ พิธีการศุลกากรเฉพาะเรื่อง พิธีการศุลกากรส่วนบุคล และเอกสิทธิ์ โดย คุณธีระบูล ธีรวัฒนวงศ์ อดีตหัวหน้าฝ่ายเอกสิทธิและสิทธิประโยชน์ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ในรูปแบบ Online ผ่าน Google Meet

Binder1.pdf