หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการ ”ทุนการศึกษา สร้างนักปฏิบัติการ สู่ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์”
โครงการ ”ทุนการศึกษา สร้างนักปฏิบัติการ สู่ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-07-12 03:15:04

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ในโครงการ ”ทุนการศึกษา สร้างนักปฏิบัติการ สู่ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์” ณ ศูนย์กระจายสินค้าบิ๊กซี ธัญบุรี คลองหก


Binder1.pdf