หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID-19 week)
การจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID-19 week)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-07-12 03:10:26

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 อาจารย์พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ มอบหมายให้นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่และประชาชน ลงพื้นที่ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID-19 week) ตามที่ สป.อว. ขอความร่วมมือจากทุกมหาวิทยาลัยพื้นที่โดยเป็นกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่หน่วยงานราชการและวัด พร้อมกับมอบหน้ากากอนามัยให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ สำนักงานเทศบาลตำบลสำรอง และวัดภายในพื้นที่

Binder1.pdf