หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การบรรยาย เรื่อง Exponential growth in technology and innovation
การบรรยาย เรื่อง Exponential growth in technology and innovation

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-07-12 03:03:48

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ดร.ชุมพล สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ หจก. บี.เอส. ขนส่ง และอดีตนายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยมาให้ความรู้ในหัวข้อการบรรยาย เรื่อง Exponential growth in technology and innovation ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom

Binder1 11.pdf