หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การจัดอบรมตัวแทนออกของ "Shipping" ร่วมกับ สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย
การจัดอบรมตัวแทนออกของ "Shipping" ร่วมกับ สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-07-12 03:02:19

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดอบรมตัวแทนออกของ "Shipping" ร่วมกับ สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย หัวข้อ พิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร โดย อาจารย์สินศักดิ์ ตวงหิรัญวิมล ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านกฏหมายและการศุลกากร ในรูปแบบ Online ผ่าน Google Meet

Binder1.pdf