หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับนานาชาติ ในฐาน SCOPUS ปี 2564
โครงการเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับนานาชาติ ในฐาน SCOPUS ปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-07-12 02:54:02

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับนานาชาติ ในฐาน SCOPUS ปี 2564 โดยมีวิทยากรคือ คุณจิรวัฒน์ พรหมพร และ Dr. Muhammad Shahid Khan ในรูปแบบ Online ผ่าน Google Meet


Binder1.pdf