หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) (พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ทั้งหมด 37 จังหวัด ปี 2564
โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) (พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ทั้งหมด 37 จังหวัด ปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-06-07 10:27:53

ภาพบรรยากาศการอบรมออนไลน์ โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) (พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ทั้งหมด 37 จังหวัด ปี 2564 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เขต 16 พื้นที่จังหวัด น่าน พะเยา เชียงราย และแพร่ ซึ่งได้รับเกียรติ ผศ.ดร.สมชาย หาญหิรัญ สมาชิกวุฒิสภาและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายศราวุธ ไชยธงรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์และบริหารการผลิต กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และบริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด และอาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล ประธานโครงการภาคพิเศษฯ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้ 

Binder1.pdf