หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อบรมตัวแทนออกของ "Shipping" ร่วมกับ สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย
อบรมตัวแทนออกของ "Shipping" ร่วมกับ สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-06-07 10:23:04

วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดอบรมตัวแทนออกของ "Shipping" ร่วมกับ สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย ในหัวข้อ "การจำแนกพิกัดอัตราอากรขาเข้า" โดย คุณอัครเรศ เพชรวิภูษิต ในรูปแบบ Online ผ่าน Google Meet

Binder1.pdf