หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) (พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ทั้งหมด 37 จังหวัด ปี 2564
โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) (พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ทั้งหมด 37 จังหวัด ปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-06-07 10:12:48

ภาพบรรยากาศการอบรมออนไลน์ โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) (พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ทั้งหมด 37 จังหวัด ปี 2564 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เขต 14 พื้นที่จังหวัด ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์รัฐพล ปราณีตรัตนานนท์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และอาจารย์ปิติพจน์ แซ่เล็ก อาจารย์ประจำวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้ 

Binder1.pdf