หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อบรมตัวแทนออกของ "Shipping" ร่วมกับ สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย
อบรมตัวแทนออกของ "Shipping" ร่วมกับ สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-06-07 10:55:36

วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดอบรมตัวแทนออกของ "Shipping" ร่วมกับ สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย ในหัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากรและหลักเกณฑ์การตีความ" โดย คุณอัครเรศ เพชรวิภูษิต ในรูปแบบ Online ผ่าน Google Meet

Binder1.pdf