หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) (พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ทั้งหมด 37 จังหวัด ปี 2564
โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) (พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ทั้งหมด 37 จังหวัด ปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-06-07 11:07:20

ภาพบรรยากาศการอบรมออนไลน์ โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) (พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ทั้งหมด 37 จังหวัด ปี 2564 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เขต 12 พื้นที่จังหวัด ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร ลักขณา สุกใส อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดร. เชษฐ์ภณัฏ ปัญญวัชรวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยสยามเทคโนโลยี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

Binder1.pdf