หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) (พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ทั้งหมด 37 จังหวัด ปี 2564
โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) (พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ทั้งหมด 37 จังหวัด ปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-06-07 10:58:21

ภาพบรรยากาศการอบรมออนไลน์ โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) (พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ทั้งหมด 37 จังหวัด ปี 2564 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เขต 14 พื้นที่จังหวัด ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ  อุบลราชธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิติพจน์ แซ่เล็ก อาจารย์ประจำวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นายศราวุธ ไชยธงรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์และบริหารการผลิต กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และบริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด และอาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล ประธานโครงการภาคพิเศษฯ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้


Binder1.pdf