หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) (พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ทั้งหมด 37 จังหวัด ปี 2564
โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) (พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ทั้งหมด 37 จังหวัด ปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-06-07 10:00:59

ภาพบรรยากาศการอบรมออนไลน์ โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) (พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ทั้งหมด 37 จังหวัด ปี 2564  ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เขต 13 พื้นที่จังหวัด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ และนครราชสีมา ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภัสรา สิริกมลศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

Binder1.pdf