หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) (พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ทั้งหมด 37 จังหวัด ปี 2564
โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) (พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ทั้งหมด 37 จังหวัด ปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-06-07 09:57:10

ภาพบรรยากาศการอบรมออนไลน์ โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) (พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ทั้งหมด 37 จังหวัด ปี 2564  ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เขต 15 พื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์รัฐพล ปราณีตรัตนานนท์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และอาจารย์ปิติพจน์ แซ่เล็ก อาจารย์ประจำวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้


Binder1.pdf