หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชา DBA8002 English for Graduate Studies
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชา DBA8002 English for Graduate Studies

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-06-07 09:48:17

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในรายวิชา DBA8002 English for Graduate Studies หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  โดย Dr.Wissawa Aunyawong ตามแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย


Binder1.pdf